Водим много сериозни разговори с Министерството на околната среда и водите, които пазят водата не знам за къде. Да, климатичните промени, са факт. Засушаванията са факт. Но базата за земеделието е това – земята и водата. Това каза земеделският министър Кирил Вътев пред производители и преработватели на плодове и зеленчуци в Старосел.

“Нашата цел е да се промени законодателството, така че държавата да е задължена да обезпечи всеки земеделски производител с вода за напояване. Ако държавата не предоставя от Държавния поземлен фонд земята, която се надявам с това изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, да се реши. Ако не предоставя земя, вода – как да се справят производителите?”, коментира Вътев.

По думите му по отношение на хидромелиорациите 24 проекта са вече в ход.

От тях четири ще бъдат завършени преди поливния сезон. Но това не решава в национален мащаб проблема с напояването по никакъв начин.

Нашето министерство очевидно има някакви установени във времето контра отношения с МОСВ, които сега обаче сме започнали да преодоляваме. Защото нашата основна теза е, че не сме “ние” и “вие”, а всички сме “ние”.

Кирил Вътев: Земеделският производител не го интересува МОСВ ли му пречи или МЗХ му пречи. За него му пречи държавата.

Така че надявам се нещата да потръгнат. 

Първо да свалим до 6 месеца разрешителния режим за сондажи. Отделно има една несправедлива не реципрочност между задълженията на гражданите и фирмите, и на държавната администрация.

За всички граждани и фирми сроковете са задължителни. А за държавата и общините всички срокове са само инструктивни, т.е. пожелателни. По този въпрос също правим промени, но не мога да се похваля, че сме постигнали много, тъй като трудно се променят навиците”, заключи Кирил Вътев.

https://agri.bg