Проект "Жива Вода"

ЗА ПРОЕКТА

Причините за изпълнението на проекта са сериозните отклонения при преработката на овче и козе мляко с включването на внесени от други страни сухо и кондензирано мляко, растителни мазнини и други имитиращи суровини. Съществен недостатък е смесването на млека, добити при различни технологични условия на отглеждане на овце и кози. Нарушените и силно променени вкусови качества на млечните продукти се дължат както на включените имитиращи суровини, така и на недостатъчното време за зреене на преработените продукти.

NOKA_Logo

НОКА - ИНИЦИАТОР НА ИДЕЯТА

Проектът си поставя следните цели

Реализиране на генетичния потенциал на животните чрез предоставяне на качествена храна и вода на животните;

Стимулиране на овцевъдния и козевъдния бизнес;

Да се докаже чрез изследване на група показатели, че:

На първо място, животните, поени с „жива вода“ са по-здрави и устойчиви на заболявания, дават повече и с по-добри характеристики и свойства продукция;

Млечните продукти, произведени от животни, поени с „жива вода“ имат по-добри характеристики, по-добри органолептични качества, сравнени с продуктите от конвенционално поени животни, както и с продуктите в магазинната мрежа;

Разработване на стандарти за млечни продукти от овче и козе мляко от животни, отглеждани при пасищно-оборни условия и поени с „жива вода“.

Последни новини

plakat