Проект "Жива Вода"

Още е горещо – трябва да сипвате до 6 литра

Имайте предвид, че овцете понасят по-тежко недостига на вода отколкото гладуването. На всеки килограм сухо вещество фураж овцата се нуждае от 2-3 л вода. Дневната потребност на овцете от вода зависи от

1) годишния сезон;

2) изхранвания фураж;

3) възрастта на животните;

4) от физиологичното състояние на животните.

Но, осигурявайки вода, проверявайте източниците. Има висок риск за здравето им, ако водоизточникът е замърсен

Нормативът за възрастни овце е дневно да изпиват по 3-4 л. А в дни с температури около и над 30 градуса животните трябва да пият до 6 литра вода. Това се постига с водопой 2-3 пъти дневно.

Разбира се, с настъпването на есента потребностите на преживните от вода са коренно различни. Тогава количеството вода за поене е 1-2 пъти дневно.

https://www.bgfermer.bg