Проект "Жива Вода"

Продължава съживяването на водата във фермите, които са част от проекта „Жива вода“, изпълняван от НОКА в партньорство с Тракийски университет – Стара Загора и собственици на животновъдни обекти.

Част от фермите вече са с инсталирана система за активиране на водата и екипът на професор Игнатов проверява как работят. Избраните по проекта фермери поят отглежданите от тях дребни преживни животни – овце и кози с активирана вода. Целта ни е производството на млечни продукти, получени само при условията на пасищно отглеждане животни и поенето им с алкализирана „Жива вода“.

Първият етап от изпълнението на проекта е добавката на калиев карбонат във водата за поене на животните с оглед поддържането на нормално РН в храносмилателната система. За първи път в страната при дребни преживни се използва и изпитват ефектите от поене на животните с вода, активирана в магнитно поле, което в литературата е определено като „Жива вода”.