Проект "Жива Вода"

Поенето трябва да бъде 2-3 пъти дневно

В горещите месеци е много важно да подсигурите правилен водопой на овцете. Овцете понасят по-тежко недостига на вода от гладуването.

На всеки килограм сухо вещество фураж овцата се нуждае от 2-3 л вода. Дневната потребност на овцете от вода зависи от годишния сезон, изхранвания фураж, възрастта на животните и от физиологичното състояние на животните.

Важно! Поенето на овцете през лятото трябва да става само от проверени водоизточници.

Дневно възрастните овце изпиват по 3-4 л

В горещото време овцете трябва да пият до 6 литра вода. Другото изискване е да се поят 2-3 пъти дневно. Коренно различни са потребностите на животните от вода през есента и зимата. Тогава требността от вода намалява – 1-2 пъти дневно.

www.bgfermer.bg