Проект "Жива Вода"

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите в областта на агроекологията

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Изменението е на база предложените промени […]

Проектът „Жива вода“ в действие

Продължава съживяването на водата във фермите, които са част от проекта „Жива вода“, изпълняван от НОКА в партньорство с Тракийски университет – Стара Загора и собственици на животновъдни обекти. Част от фермите вече са с инсталирана система за активиране на водата и екипът на професор Игнатов проверява как работят. Избраните по проекта фермери поят отглежданите […]

Дългоочакваните валежи започнаха: Вода за напояване или щети за реколтата?

За опасност от слани предупреждават метеоролозите През изминалото денонощие времето и в България претърпя обрат. Валежи от дъжд, на места до 30-40 л/м2, а дори и от лед паднаха някъде. Каква е прогнозата за валежната зона над страната през следващите дни и крие ли времето опасност за реколтата? Как да свалим себестойността в земеделското производство чрез […]

В ЖЕГАТА: Овцете трябва да пият до 6 л вода

Поенето трябва да бъде 2-3 пъти дневно В горещите месеци е много важно да подсигурите правилен водопой на овцете. Овцете понасят по-тежко недостига на вода от гладуването. На всеки килограм сухо вещество фураж овцата се нуждае от 2-3 л вода. Дневната потребност на овцете от вода зависи от годишния сезон, изхранвания фураж, възрастта на животните и […]

Качество на водата в животновъдството

В животновъдния сектор и особено в млечния, потреблението на качествена вода за животните често е пренебрегната тема. Качеството на водата може да повлияе, както на общото потребление на вода, така и на общото здраве на животните. Ако концентрациите на специфични съединения във водата за водопой са достатъчно високи, могат да се засегнат растежa, лактацията и […]

Кирил Вътев: Държавата да е задължена да обезпечи всеки фермер с вода за напояване

Това е една от целите на земеделското ведомство, сподели Кирил Вътев Водим много сериозни разговори с Министерството на околната среда и водите, които пазят водата не знам за къде. Да, климатичните промени, са факт. Засушаванията са факт. Но базата за земеделието е това – земята и водата. Това каза земеделският министър Кирил Вътев пред производители […]

Проект „Жива вода“

                                 НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ (НОКА) в партньорство с ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ и ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЖИВА ВОДА Проектът „Изследване влиянието на активираната вода върху дребните преживни животни и върху свойствата и състава на млечните продукти“ с наименование „Жива вода“ е подкрепен по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 […]

Изисквания при отглеждане на овце

Отглеждането на овце е специфична дейност изискваща познаване на физиологията и породните особености на този вид животни.За да бъде ефективно производството е необходимо фермерът да избере породата, която ще отглежда, като отчете нейните особености и генетични заложби, да направи избор на мястото за изграждане на ферма и не на последно място да гарантира целогодишно изхранване […]

Дойде ред и на водата

Причините за продължителната криза, която вече ни е обсебила, си ги знаем наизуст, и можем да ги подредим поне на половин страница. Интересното е, че един от факторите за голяма криза с последствия не се споменава почти никъде. Става дума за водата. Без зърно може, но без вода не става. Мълчанието по този въпрос е […]

Вода за овцете – задължително

Преди 30 години, ние бяхме учителите на немските овцевъди. Те се ограничаваха с малко над един милион овце от няколко породи, разбира се, от най-квалитетните – Източно Фризийска, Мерино, ланг воле, меринофлайш и май до тука. Ние имахме над петнадесет комерсиални породи и повечето бяха наше „производство”. Сега палачинката се обърна. Вече сигурно имаме над […]